Legislatie

HG nr. 425 din 1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice

Legea nr. 51 din 2006 a utilitatilor publice

Legea nr. 325 din 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica

Model contract furnizare energie termica

Ordin nr. 343 din 2010 pentru aprobarea normei tehnice

Ordin nr. 483 din 2008 privind aprobarea contractului cadru de furnizare a energiei termice

Ordonanta nr. 36 din 2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)