Repartizare energie termica

Procedură proprie de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatori

Anexe procedură

Metodologie de stabilire a consumurilor de energie termică

Defalcarea costurilor de energie termică

Coeficient corecţie SET după izolare

Lista de plată a energiei termice furnizată

Schemă flux tehnologic - Centrala Termică

Schemă termomecanică - Punct Termic