INSTALAȚIE DE DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICĂ BL D2, STR. GENERAL VASILE MILEA

Stimați locatari,

 

     Prin prezenta vă aducem la cunoștința că in blocul D2, str. General Vasile Milea, sc. 1, 2, 3, 4,  este funcțională rețeaua veche de distribuție, care traversează blocul de la un capăt la altul sub plafonul spațiilor comerciale  și este formată din țevi de oțel  de  Ø2”,  Ø3”, Ø4”.

     Coexistența rețelelor vechi și a celor noi de distribuție agent termic într-un condominiu influențează eficiența energetică in mod negativ.

     Astfel funcționarea acestor coloane de oțel a influențat direct consumul din condominiu pe partea de consum comun, acesta se regăsește în facturile tuturor apartamentelor individuale cât și spațiilor cu altă destinație decât cea de locuit din blocul D2, str. General Vasile Milea.

 

Menționăm că împărțirea consumurilor s-a realizat conform legii astfel:

Extras din Legea 325/2006 republicată, a serviciului public de alimentare cu energie termică:
„Art. 41 (2) Proprietarii apartamentelor individuale și ai spațiilor cu altă destinație decât cea de locuit situate în imobile de tip condominiu, care nu sunt conectate la rețeaua de alimentare cu energie termică, plătesc o cotă-parte proporțională cu cota-indiviză, din cheltuielile cu energia termică înregistrată la branșamentul condominiului, cotă-parte stabilită conform regulamentului/metodologiei privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu..”
Extras Ordinul ANRSC nr. 343/2010
„Art. 4. - Cantitatea de energie termicã repartizatã fiecãrui proprietar se stabileşte ca sumã între consumul individual şi cota - parte din consumul comun dintr-o unitate de calcul.
Art. 9. - Cantitatea de energie termicã aferentã consumului comun în imobilele de tip condominiu, indiferent dacã pentru individualizarea costurilor se utilizeazã repartitoare de costuri sau contoare de energie termicã individuale la nivel de apartament, se repartizeazã proporţional cu cota indivizã şi se achitã de toţi proprietarii din cadrul condominiului, indiferent dacã sunt sau nu racordaţi la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice.”