În atenția proprietarilor de apartamente/spații date în chirie

 

Având în vedere că în municipiul Brad sunt imobile date în locațiune prin contracte de închiriere, prin prezenta vă comunicăm că în cazul în care chiriașul, indiferent dacă e persoană fizică sau juridică, nu își achită obligațiile privind plata energiei termice facturate către apartamentul/spațiul închiriat, societatea noastră se va îndrepta pentru plata energiei termice către proprietarul imobilului, conform art. 30, alin. 6 din Legea asociațiilor de proprietari, pe care îl redăm mai jos:

„(6) Raporturile juridice stabilite de comun acord între locator şi locatar, precum şi nerespectarea obligațiilor contractuale de către locatar nu absolvă proprietarul, în calitate de locator, de obligaţiile sale faţă de asociaţia de proprietari sau faţă de furnizorii de utilităţi publice, prevăzute în prezenta lege.”