Comunicare index contor individual de energie termica

IMPORTANT!!!

În sezonul de livrare a agentului termic indexul contorului individual de energie termică pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie se va comunica telefonic, de către proprietarul/utilizatorul acestuia la numărul de telefon 0731815498.

Perioada de comunicare a indexului va fi în ultimele două zile a fiecărei luni.

În cazul în care proprietarul/utilizatorul nu comunică indexul contorului, cantitatea de energie termică consumată se va estima la o valoare medie a consumului din condominiu, urmând a se efectua regularizarea consumului la următoarea citire(dacă aceasta există) sau la finalul sezonului de furnizare a agentului termic.

In lunile noiembrie și martie citirea indexului contorului individual de energie termică se va face de către angajații S.C. TERMICA BRAD S.A.