Umplere retele agent termic primar si secundar

      Vă comunicăm că începând cu data de 11.10.2021 vom începe umplerea rețelei de agent termic primar, iar din data de 18.10.2021 ora 800 vom începe umplerea rețelei de agent termic secundar, inclusiv a rețelelor interne ale blocurilor, precum şi efectuarea probelor de presiune.

      Vă rugăm să verificați conductele de termoficare din apartamentele dumneavoastră şi în cazul în care constatați curgeri de agent termic să sesizați acest lucru la dispeceratul SC Termica Brad SA, telefon 0731815498, pentru remedierea problemelor apărute.

      Menționăm că rețelele interne de distribuţie a agentului termic din cadrul blocurilor, aflate în aval de căminul de branşament, aparțin proprietarilor care sunt direct responsabili de întreținerea şi repararea lor, motiv pentru care SC Termica Brad SA nu răspunde de eventualele pagube produse.

      Vă mulțumim pentru înțelegere şi colaborare.

                                                                                                                                                                    

 

CONDUCEREA